En fråga

Postat Friday, May 8, 2009 om Piratpartiet

Det sägs ofta att piratpartiet är ett enfrågeparti. Det kan man kanske säga att det är, om man anser att ett helt område av politiken är en fråga. Men för mig handlar det om proportioner och sammanhang. Vad är det vi har att jämföra med egentligen?

Låt oss ta ett annat perspektiv på saken, och se på ett annat land.

Välkommen till Sverikistan, en representantdemokrati någonstans på norra sidan klotet. Det drar ihop sig till val i Sverikistan, så det är nog dags att du funderar igenom hur du vill rösta. Alla partier som för närvarande sitter i den styrande församlingen har bestämt att de vill avskaffa demokratin och istället införa en korporativistisk styrelseform där de största företagen i landet (och några andra internationella företag) får mest att säga till om.

Men det finns ett nytt parti, Sjöbusedemokraterna, som vill värna om demokratin och behålla dess förutsättningar — grundläggande medborgarrättigheter som yttrandefrihet, brevhemlighet och personlig integritet. De beskylls för att vara ett enfrågeparti, och det är väl sant, de pratar ju bara om demokrati.

Hur röstar du där?

I Sverikistans grannland, Sveamark, är läget mer diffust. De etablerade partierna har börjat komma med konstiga förslag som inte verkar särskilt demokratifrämjande, och ge inflytande till företag på ett korporativistiskt sätt, men samtliga invalda partier säger sig ändå vara för demokrati — trots att den förhandlas bort så fort någon annan fråga kommer upp. Det har ändå bildats ett Sjöbusedemoktrerna även där, som påtalar hur de invalda politikerna demonterar demokratin.

I dem Sveamarska debatten frågar man vad Sjöbusedemoktraterna har för sjukvårdspolitik. Svjöbusarna svarar med att det inte är en relevant fråga — de kommer aldrig att förhandla bort demokratin för att få igenom någon sjukvårdspolitik, så i ärlighetens namn är det bättre att inget lova.

Hur röstar du där?

I ett land en bit därifrån, Sverige, har det gått ännu längre. Ett flertal nya övervakningslagar har införts som bryter mot landets grundlag, makt har flyttats från polisen till privata (och många gånger utländska) företag, och rättssystemet har redan börjat döma ut kraftiga påföljder till politiska fångar trots bristande bevisning och med jävig jusy. Alla de invalda politiska partierna säger sig vara för demokratin, men ändå går samtliga nedmonteringar igenom med bred majoritet över både styrande och opposition. En del av lagarna påbörjades till och med under oppositionens regim innan förra valet, och slutförs nu av de bittra rivalerna på andra sidan det politiska spektrat.

I löften och debatt är det enda de två sidorna kan enas om att demokrati är viktigt. I handling är det enda de enas om att demokratin demonteras. Men en nykomling dyker upp, Piratpartiet. Man frågar oss “vad har ni för skattepolitik?” Vi svarar, vi har ingen —  i sammanhanget är det helt enkelt inte viktigt nog. Med rimliga proportioner måste vi se först till samhällets grunder, sedan till vad som står på dessa grunder.

Piratpartiet kanske bara har en fråga. Men det är den oöverträffat viktigaste frågan som kommer att avgöras under min livstid. Jag väljer kvalitet över kvantitet — därför är jag pirat.

Hur röstar du här?