Tredje gången gillt

Postat Wednesday, May 20, 2009 om Rättssäkerhet

Som nog de flesta vet vid det här laget tillsattes Tomas Norström att döma i målet om The Pirate Bay. Han tyckte själv att det var lämpligt att han dömde målet, trots att han själv är medlem i och till och med ordförande för ett antal föreningar för stärkt upphovsrätt och skarpare straff för upphovsbrott. I dessa föreningar satt dessutom målsägandens företrädare som han tidigare arbetat nära tillsammans med, vilket han inte heller tyckte var något problem.

Det tog förvånansvärt lång tid innan detta kom upp i ljuset. Samtliga försvarsadvokater hävdade jäv, och krävde att rättegången togs om. Hela ärendet gick till hovrätten, som tillsatte Ulrika Ihrfelt att döma i målet. Ihrfelt har också tidigare varit medlem av samma föreningar, men det tyckte hon inte heller var något problem.

Två försök var inte bra nog — så nu byter hovrätten ut Ihrfelt mot någon från en annan avdelning, som då alltså inte har varit med i dessa föreningar. Samtidigt tillsätter man en utredning om jävsituationen mot Tomas Norström — ledd av Anders Eka, som också är medlem i samma  orgnisation, Centrum för kommersiell rätt, som målsägarsidans företrädare.

Det hela har någon sorts komisk karaktär… om det inte hade varit på allvar, inom rättsväsendet. Det mest positiva jag kan se i det är att nu har svenska journalisthundarna verkligen fått upp doftspåret här, så det lär knappast kunna slinka förbi några fler liknande dumheter obemärkt.