Övervakningens tidslinje: Del 1 – Historik

Postat Friday, December 11, 2009 om Integritet

Detta är första delen i en artikelserie om tre delar. Nu när kablarna kopplats in till FRA är det läge att reflektera lite över varför det blir så här just nu, och var vi kan vara på väg i framtiden. Att alla politiska grenar inom alla olika inriktningar och block helt plötsligt skulle enas om något som att börja vilja montera ner våra mänskliga rättigheter är egentligen väldigt osannolikt, och att det dessutom skulle hända på samma sätt på olika platser i världen är mångdubbelt så mycket osannolikt. Hur blev det så egentligen?

Jag tänker försöka svara på frågan i tre delar:

 1. Historik — Denna del ger lite bakgrund och historia om övervakning som fenomen och teknologi.
 2. Ett nexus av möjligheter — Diskuterar de unika förutsättningar som gäller just nu och som lett till den situation vi är i idag.
 3. En självuppfyllande profetia? — Jag drar mig till att sia lite om de olika möjligheter och risker som finns med övervakningsteknologi i framtiden.

Del ett börjar med att vi delar in historien i fem steg.

Steg 1: Avlyssning med stenåldersteknologi

Så fort människan uppfann språk uppstod möjligheten att lyssna på en konversation för vilken man inte var avsedd som lyssnare. Det börjar helt enkelt med någon som tjuvlyssnar på hövdingen gömd i en buske.

När det blev mer organiserat skedde tidig övervakning genom att man helt enkelt placerade ut lyssnare som sedan fick berätta eller skriva ner vad som sagts. Kanske satt någon i ett mörkt hörn?

Medeltida Soldat

Det finns relativt gott om medeltidsdramatik där det talas om ihåliga väggar med kikhål, gömda hålor för spioner och liknande. Sannolikt har säkert någon kung eller adlig någonstans nyttjat sådant för att avlyssna sina gäster, men det bör ändå vara ett relativt ovanligt fenomen.

Det intressanta är att detta från början innebar att du behövde permanent tillgång till människors vistelseplats för att kunna övervaka, och bara kunde “spara” det som sagts genom att komma ihåg det, vilket rimligtvis begränsade möjligheterna kraftigt. Det får anses vara steg nummer ett på vägen.

Steg 2: Teknologi för övervakning (1850-1950)

Under andra halvan  av 1800-talet började den teknologiska utvecklingen ta fart. Telegrafen uppfanns och kommunikation över långa avstånd förenklades. Cylinderfonografen uppfanns som den första teknologi som kunde bevara och återge ljud. Man lärde sig ta fram och matcha fingeravtryck som ett sätt att identifiera människor.

Telegraph

Just fingeravtrycksteknologin är intressant i det att det var den första teknologin av en idag relativt välbekant typ: en teknologi som underlättar brottsbekämpning, och som med ett ingrepp i den personliga integriteten skulle kunna avsevärt förenkla polisens arbete, i detta fall i form av en databas över alla människors fingeravtryck.

Fingeravtryck började vid sekelskiftet användas av amerikansk polis för att identifiera brottslingar. Förslag på just en sådan databas över hela befolkningens fingeravtryck kom också upp under 1930-talet, men slogs ner. Under ungefär samma tidsperiod började människor numreras. Social Security Numbers infördes i USA på 30-talet, och svenska personnummer infördes 1947.

Samtidigt börjar teknologin för inspelning av ljud på magnetband mogna, och närmar sig nu en form där den kan användas för att i det dolda avlyssna människor. Detta är steg nummer två i utvecklingen — nu behövdes inte längre permanent tillgång till platsen, utan endast möjlighet till förberedelser (sätta upp utrustningen) och slutförande (hämta banden), och banden kan sedan arkiveras och analyseras om och om igen. Naturligtvis var tidsmängden först begränsad, men växte succesivt. Inspelningen var automatisk, avlyssnandet gjordes av människor i efterhand.

Steg 3: Massövervakning (1950-1980)

Samma årtionde påbörjades det första kända storskaliga övervakningsprogrammet: Amerikanska Project SHAMROCK övervakade all telegraftrafik in i och ut ur landet och sparade det på mikrofilm som sedan överlämnades till NSA och dess föregångare. Vid sin höjd avlyssnade och analyserade NSAs personal över 150 000 meddelanden varje månad, innan programmet 1975 avslöjades och lades ner.

microfilm

Detta är steg nummer 3: den första möjligheten att med hjälp av den nya kommunikationsteknologin samla in och bearbeta stora mängder material om stora mängder människor.

I Sverige införs samtidigt möjlighet för särskild telefonavlyssning och telefonövervakning i samband med misstänkt brott, dock villkorat på att det misstänkta brottet är grovt nog att ge 2 års fängelse.

Kameraövervakning börjar smått användas i områden med hög säkerhetsrisk (t.ex. banker), men är fortfarande för dyr för att användas i stor utsträckning. Bildmässigt har övervakningen nu hunnit ikapp avlyssningen: man kan spela in bilder och sedan låta dessa övervakningsband gås igenom i efterhand av personal.

Samtidigt används denna teknologi i stor utsträckning av hemlig polis i det kommunistiska östblocket.

Under tiden har en del hänt — mikroprocessorn uppfinns, kreditkort blir vanliga, satelliter skickas upp. Det är dock först på 80-talet som utvecklingen verkligen tar fart.

Steg 4: Total spårbarhet (1980-2009)

Den uppfinning med absolut i särklass största påverkan på människosläktet i modern tid som dök upp på 80-talet måste vara persondatorn. Den innebar startskottet till en fantastiskt accelererande digitalisering av vår tillvaro. Digital lagring av dokument och av ljud slår igenom under samma årtionde. Samtidigt blir övervakningskameror allmänt tillgängliga och billiga.

På nittiotalet sker internetexplosionen. Komprimeringsteknologin utvecklas kraftigt och komprimerat ljud i form av mp3-formatet blir vardagsmat. Digitala kameror och digitala videoformat slår igenom stort. För ljud är nu lagringsmöjligheterna i princip oändliga och upptagningsteknologin liten nog för att i princip kunna gömmas varsomhelst.

Samtidigt sker en ökad privat övervakning av individer. Affärskedjorna börjar använda lojalitetskort med bonuspoäng och registrering av allt du köpt för att kunna optimera reklam och utbud. Mängden direktreklam ökar dramatiskt.

Parallellt med den tekniska utvecklingen börjar en omfattande utveckling av en ny klass lagar som möjliggör snarare än begränsar övervakning. I USA skapas till exempel CALEA-lagen som svar på att allt fler telefonväxlar blivit digitala och alltså försvårar avlyssning. Lagen kräver att alla teleoperatörer tillhandahåller möjlighet för myndigheterna att avlyssna vid behov.

GPS uppfinns och börjar användas så smått innan slutet på 1990-talet. Slutligen utvecklas biometrin kraftigt, och FBI inför elektroniska arkiv för såväl fingeravtryck som DNA-prov.

Efter sekelskiftet accelererar utvecklingen ytterligare. RFID uppfinns och börjar utnyttjas i fler och fler produkter. Övervakningskamerorna krymper, blir billigare och bättre och börjar dessutom få analyshjälpmedel — både automatisk ansiktsigenkänning och läsare för registreringsskyltar på bilar utvecklas och tas i bruk.

matrixfootprint

Samtidigt som vi alltmer använder oss av Internet för allt vi gör blir det möjligt för annonsörer och andra att via cookies och andra tekniker spåra och spara allt vi gör för att analysera mönster och vanor. Våra digitala fotspår blir allt tydligare i bit-sanden. Samtidigt får vi möjlighet att digitalisera mer och mer av våra liv då mobiler med kameror och internetanslutning möjliggör en explosion av socialt delande av bilder och upplevelser.

Vi befinner oss nu i steg nummer 4, där det blivit omöjligt att inte lämna en mer eller mindre komplett signatur efter sig i form av olika registreringar och spårbart data. Nästan alla köp görs digitalt eller binds till ditt betalkort, i princip all kommunikation sker via sammanbundna elektroniska nät och det är troligt att du har enheter med GPS-sändrare med dig överallt, vars position riskerar att lämnas till myndigheter. Övervakningskamerorna täcker större delen av städerna.

Denna information är dock utspridd hos en mängd aktörer. En avsevärd mängd finns hos myndigheter, men en icke-försumbar del finns hos olika affärskedjor, internetleverantörer och andra kommunikationsaktörer. Viss handel med informationen förekommer.

Steg 5: Automatisk totalövervakning (2009-)

Så kopplades kablarna alltså in till slut, och FRA-lagens övervakningssamhälle är ett faktum. Det här är början på det sista steget i historiken, och skillnaden är att nu har teknologin nått en punkt där den enorma arbetsinsatsen som tidigare krävts av människor ersatts av automatiserade filter.

FRA

Detta innebär en stor kostnadssänkning för övervakningen, vilket gör att man nu kan övervaka precis all kommunikation, mellan alla. Samtidigt centraliseras nu all övervakning (eller, för att vara mer korrekt, det läggs till ytterligare en centraliserad övervakning).

Steg nummer fem är alltså en automatisering av den tidigare mänskliga faktorn i övervakningen, och en samling av all den insamlade datan i en och samma databas.

Och det är alltså här vi tar avstamp i nästa del om varför saker är som de är just nu.


Bildcredits: Cigdem Sidney, Matthew Boyle, annethelibrarian, Mikael Hedberg, ezioman, Pixelsior, Försvarets Radioanstalt.

Övriga källor: A Brief History of Surveillance, Project Shamrock – Wikipedia, Recording Technology History, Medieval Spies, Mass Surveillance – Wikipedia, Facial Recognition System – Wikipedia.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

 1. Bra inlägg, ser fram emot fortsättningen:

  Piratpartiet-nyheter de senaste dagarna

  🙂

 2. I boken, “Välkommen till övervakningssamhället.”, konstateras det av någon av de intervjuade att massövervakning är en trestegsraket.
  Steg 1: (har jag glömt)
  Steg 2: automatiserad övervakning
  Steg 3: automatiserade straff.

  I takt med att datorerna blir “intelligentare” så blir tyvärr steg 3 mer och mer sannolikt. Redan idag så är vi på gränsen till det med fartkameror som automatiskt skickar fortkörningsböter OSV. Så tyvärr så lär det dyka upp ett steg till i din lista där 🙁