Förtida krigshandling

Postat Monday, May 31, 2010 om Politik

Dagens nyhet är naturligtvis det Israeliska angreppet på en fartygsgrupp med förnödenheter på väg in mot det sargade och svältande Gaza. Detta har lockat fram det allra sämsta hos en del politiker, främst på allians-sidan, där man lite väl uppenbart sätter likamedtecken mellan arab och terrorist, även om man inte vill säga så högt.

Det jag reagerar lite på i denna storm, utöver det som redan ältats tusentals gånger är att nästan all reaktion fokuserar på att angreppet skedde på internationellt vatten, och därför i någon mening är “olaglig”. Visst, jag håller med om den analysen, enligt rådande folkrätt är det nog så att anfallet är olagligt, likaså naturligt att aktivisterna försökte försvara sig och alltså ytterligare ett brott när de blir nerskjutna. I termer analogt med sådant som sker här hemma: om jag tar med mig en pistol när jag bryter mig in i ditt hem blir det inte för den delen okej för mig att “i självförsvar” skjuta ner dig när du försöker mota bort mig från din egendom.

Det jag funderar på är varför detta är relevant. Fartygen befann sig på internationellt vatten, blev stormade och människor dödades i konflikten som uppstod. Hade detta varit mindre upprörande, eller en mindre tragedi om det skett lite senare, när fartygen äntrat Israeliskt vatten? Det var ju knappast någon hemlighet vart skeppen var på väg. Om Israel bara väntat lite, hade allt varit okej då?

Att dömma av många skribenter verkar så vara fallet. Själv kan jag inte riktigt resonera så, och skulle gärna se lite funderingar från andra om den saken. Juridiskt tycks läget vara rätt klart, men de flesta argument handlar om någon form av etik och moral, om rätt och fel, snarare än internationell folkrätt.

Att Israel över huvud taget ger sig på en humanitär hjälpinsats är illa nog, helt enkelt. Man kan tycka lite vad som om den bakomliggande konflikten, där det finns gott om rabiata potentiella massmördare i maktposition på båda sidor, men alldeles oavsett detta finns det inget som berättigar isoleringen och blockaden av ett helt folk.

Israel beter sig som den mest paranoide mobbare som går att hitta. Stora knytnäven ska fram, och alla som så mycket som rör sig i närheten är fiender, planerar bakom ryggen och annat yrande. Resultatet kan inte bli något annat än en upptrappad konflikt… denna gång inte bara med palestinierna och alla grannländer, utan även med länder vars fartyg nu utsatts för denna krigshandling.

Nu trampar den Israeliska propagandamaskinen igång, och föga förvånande går den stora del av västländska sfären som ser terrorister bakom varje hörn på varenda ord. Det hela når helt absurda proportioner, som bara kan matchas av USAs löjeväckande letande efter massförstörelsevapen i Irak.

Israel har alltså rätt att “försvara sig” (mot dessa matkonserver?), och har nu “hittat vapen hos de fredliga aktivisterna“. Att man inte lyckats skrapa ihop fler köksknivar och arbetsknivar på ett skepp med 500 aktivister på är anmärkningsvärt. Att aktivisterna hade nog med knivar för att rensa en fisk eller diverse hantverk är inget som upprör mig.

Samtidigt försöker landets censurmyndigheter i en ovanlig uppvisning av brödraskap med fienden Iran censurera nyhetsflödet om händelserna. Här finns den enda möjligheten och skyldigheten för oss i fjärran land att hjälpa till, praktiskt. Att hålla informationsvägarna öppna för de som behöver dem i förtryckarstater kan vi.

I alla fall ett tag till, tills censuren och förbuden fattat sitt grepp även här.


Bildcredits: IDF.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Mikael Hedberg, Mikael Hedberg and Piratbloggar, maloki. maloki said: RT @slicedlime: Skivad lime: Förtida krigshandling – http://digs.by/dk1XGG […]

 2. Vid en av de tidigare hjälpinsatserna så har hela lasten bestått an en back mineralvatten, vid ett annat tillfälle så var det några lårar konserverad skinka(!) så deras staus som hjälpinsats kan ifrågasättas.

  Dessutom så har ju israelerna erbjudit sig att föra iland förnödenheterna i en annan hamn för att kunna gå igenom lasten innan den skickas vidare men av någon anledning så har inte Ship-to-gaza gått med på det. Om de verkligen hade varit intresserade av att hjälpa befolkningen på Gaza och inte enbart av sin politiska manifestation så hade de naturligtvis gått med på det.

 3. Humanitär hjälpinsats? Nej, Free Gaza Movement sysslar inte med humanitärt bistånd. Om det hade varit det viktiga, hade det ju gått lika bra att anlöpa israelisk hamn och låta hjälpsändningen fraktas landvägen till Gaza. Och det hade ju räckt att frakta förnödenheter istället för hundratals aktivister.

  Nej, Ship to Gaza är en politisk handling som syftar till att provocera motståndaren till att använda våld. Det finns också rapporter om att hundratals aktivister angrep soldaterna vid bordningen. Du kan kalla det “matkonserver” om du vill, men det är löjligt att påstå att dessa inte är vapen. I händerna på en folkmassa i ett trångt läge är de dödliga vapen. Om de användes så eller inte, kan jag inte uttala mig om, men de är inget att skämta bort.

  När Gandhi använde våldsprovokation i sin kamp för Indiens frihet, var han noga med att aktivisterna aldrig själva skulle angripa. De skulle bara fredligt trotsa reglerna. Riktigt så fredliga verkar de ha varit här.

  Så jag vill nog hävda att Israels stora misstag här är att agera utanför sin jurisdiktion. Sedan verkar själva bordningen av Mavi Marmara genomförts klantigt och möjliggjort våldet som skedde.

 4. Du har helt rätt, det är faktiskt tämligen ointressant att konvojen befann sig på internationellt vatten när attacken genomfördes. Men jag tror att man agerade på internationellt vatten av det enkla skälet att konvojen aldrig hade för avsikt att gå in i erkänt Israeliskt vatten. Jag har nämligen för mig att vattnet utanför Gaza inte är Israeliskt utan befinner sig i något slags juridisk gråzon.