Vem betalar?

Postat Thursday, May 27, 2010 om Politik

Jag läste igenom delar av mitt inlägg från igår och insåg något som jag inte känner att jag utvecklade tillräckligt långt. Det rör alliansens lösning på problematiken med ineffektiva myndigheter, nämligen privatisering eller att lägga ut verksamheten på entreprenad.

Att lägga ut på entreprenad ger dock fel resultatkrav — vi behöver inte att vårt myndighetsutövande ska ske vinstdrivande, vi behöver att en viss kvalitet uppnås inom helt andra områden.

Anledningen att detta inte fungerar är en princip som återkommer på många ställen, speciellt i den nya ekonomin, och som därför förtjänar lite extra uppmärksamhet — särskilt eftersom den så ofta förbises helt.

Vinstmotivet fungerar i allmänhet bra på en fri marknad. Detta undergrävs till viss del av monopol och andra liknande problem, vilka därför regleras. Resultatet är ett i allmänhet välfungerande system som framhålls som föredöme i debatter när det gäller privat kontra offentlig sektor (och en del andra ämnen, för den delen).

Det som glöms bort i dessa sammanhang är att modellen vilar på flera ben, och att det allra viktigaste av dessa är kundens valfrihet. Vi röstar med plånboken, genom att spendera våra pengar hos någon annan när vi är missnöjda. När denna princip bryt slutar den fria marknaden att fungera — vi ser detta i flertalet områden som musikinsustrin (där monopol råder för inköp av vald vara) och kabeltvmarknaden (valfrihet saknas, vilket gör att operatörerna kan tvinga dig att köpa kanaler du inte vill ha).

Detta är även skälet till att upphandlad myndighetsutövning inte fungerar. Även i de fall där du nu råkar ha valfrihet så är det faktiskt inte du som är kunden — det är staten som betalar huvuddelen av kostnaden. Detta gör att det inte finns något direkt som kopplar behandlingen av medborgaren till inkomsten, vilket skulle krävas för att vinstmotivet skulle fungera fullt ut.

Detsamma gäller mängder av företag i den nya ekonomin. Vi kan ta kontroversen över Facebooks hantering av användarnas integritet som exempel. Detta förklaras helt enkelt av att användaren inte är kunden. Det är stora reklamplatsköpande företag som är Facebooks kunder, och det som säljs är en bieffekt av att vi lockas att använda tjänsten. Du som användare är alltså endast sekundär.

Det som tydligt märks i dessa system är en avsevärt högre tröskel för missnöje bland användarna innan något åtgärdas. Det är därför vårdföretag missköter sig men går med vinst, det är därför CSN har misstolkat sitt uppdrag och det är därför personlig information har blivit ett sådant integritetsproblem i den nya eran.

Vill man försöka applicera någon form av marknadsmodeller på myndighetsutövande så krävs alltså att resultatet inte mäts i pengar utan i någon form av mätbar valuta som medborgarna är helt fria att spendera som de vill.

Att dessutom koppla det hela till en personlig resultatrapportering för varje medarbetare gör dessutom att det för första gången utkrävs ett ansvar av personer i maktställning — och det vore ju inte en dag för tidigt.


Bildcredits: quaziefoto

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Mikael Hedberg, Piratbloggar. Piratbloggar said: Skivad lime: Vem betalar?: Jag läste igenom delar av mitt inlägg från igår och insåg något som jag inte känn… http://tinyurl.com/342uwtk […]

 2. Ofullständig analys i mitt tycke. Den kritiska kuggen i det borgliga resonemanget hoppar du ju helt över.

  Den kuggen är att planekonomi enligt alla erfarenheter inte fungerar. Teorin om den perfekta styrningen av staten som leder till perfekt kvalitet går inte realisera med rimliga resurser, något som nog även sossarna håller med om (dock inte vänsterpartiet som fortfarande tror sig veta bäst om allt).

  Om vi nu står inför faktumet att styrning mot kvalitet är nära nog hopplöst i praktiken eftersom processen för perfekt styrning äter alla resurser så kommer man till ett val. Ska man acceptera låg effektivitet över hela linjen med förtröstan om att det väldigt sällan blir riktig katastrof? Nackdelen med detta är att man kommer sakna resurser att sätta in där det verkligen behövs. Sossarna har väsentligen detta som melodi.

  Borgarna föredrar istället att privatisering ger lägre kostnad vilket frigör resurser för att göra riktade insatser på det man tycker är viktigt. Nackdelen är att det finns en reell risk att man då och då får skitföretag som lovar guld och gröna skogar men missköter sig grovt.

  Om vi ska gå in på ditt ämne från gårdagen så tror jag det egentliga problemet med Sverige av idag är att den tredje statsmakten…dvs gammelmedia är så oeffektiva på sitt jobb. Media som är mest är upptagna med att vinkla TT nyheter till att leda till stöd för det parti de stödjer gör helt enkelt inte någon bra granskning. När verklig granskning sker, normalt av bloggosfären idag, så får politikerna kornet på vilka kriterier som just nu behöver tryckas på för att få kvalitet. Man skapar även ett artificellt kundtryck på företagen när det blir för tydligt hur det misssköter sig.

 3. Nja… jag håller inte riktigt med där (även om jag håller med om din analys av media). Alternativen är inte “planekonomi” och “allt privatiserat”.

  Dvs det blir inte en total planekonomi av att man väljer att förstatliga någon central verksamhet, som migrationsverket. Det jag utgår från är istället frågan “hur får vi en sådan myndighet att fungera bra”.

  Notera även att jag har inte heller sagt att jag tycker vänsterlinjen är ett dugg bättre, utan att jag helt enkelt resonerar om varför högerlinjen inte fungerar bra (varför vänsterlinjen inte fungerar är så elementärt att det inte behöver någon vidare förklaring än den jag gav igår).

  Snarare är jag ute efter att resonera om hur det skulle kunna göras bättre, och vad som isf krävs.

  Det jag menar på är att det finns fall då en helt fri marknadsekonomi inte är optimal. Monopol är ett enkelt sådant fall, det jag tar upp här andra mer komplicerade sådana fall. När man väl har den informationen kan man naturligtvis komma fram till att det ändå är det bästa alternativet att köra på — det är helt okej. Däremot är det fortfarande viktigt att kunna resonera om var modellen inte fungerar bra, utan att man för den delen förutsätter att man hellre vill ha ett vänsterparti-alternativ.