Inga brott är så vidriga att de motiverar rättsstatens nedmontering

Postat Friday, June 4, 2010 om Rättssäkerhet

– Det här är en sådan kolossal kränkning av barnen. Då får man ta ett steg tillbaka och inte vara rädd för att ens personliga intressen kan avslöjas. Även om man inte kommer åt allt material måste man försöka, säger Alf Svensson.

Alf Svensson (Kd), resonerar om Smile29, ett nytt försök att utvidga datalagringsdirektivet till att innefatta sökningar på sökmotorer.

Jag håller med Alf om att övergrepp mot barn är något av det vidrigaste man kan tänka sig. Däremot är hans slutsats skrämmande för mig. En människas informationssökning innehåller på samma gång allt hon oroar sig för, alla intressen, sexualitet, kanske lite sjukdomsinformation och säkert en eller annan väl bevarad hemlighet.

Dessa förväntas vi nu ge bort för att detta på något sätt skulle hindra övergrepp mot barn. Jag tänker inte ge mig in på frågan om huruvida detta ens är rimligt att tro att det skulle fungera. Istället undrar jag varför vi i detta fall är redo att frångå principer som försvarat rättsstaten och mänskliga rättigheter mycket länge nu. Det finns andra vidriga brott — samhället är fullt av mord, misshandel och våldtäkter. Ändå accepterar vi inte de ingrepp i vår personliga integritet som skulle krävas för att avsevärt minska förekomsten av dessa brott. Detta betyder inte att vi inte inser hur vidriga brotten är, utan att vi inser hur vidrigt det vore att utsätta alla oskyldiga medborgare för denna kränkning.

Vi har tidigare talat om ordvalet signalspaning kontra massövervakning i fallet FRA, vilket debatterades friskt. Nu finns här inte längre något tvivel. Detta är ren massövervakning i dess allra tydligaste form — alla dina intressen ska sparas undan för genomsökning om du verkar vara fuffens, enligt någons luddiga definition av “fuffens”.

I takt med att Internet blir en allt viktigare kunskapskälla dit mer och mer information flyttas blir detta ett allt allvarligare problem. Risken för ändamålsglidning är uppenbar. Delar av EU har till exempel en mycket homo-fientlig lagstiftning. Fundera på vad den kan innebära i kombination med lagring av alla sökningar.

Dessutom är risken här överhängande att vi får ett Minority Report-liknande system där människor döms för något de kanske skulle ha gjort, snarare än något de faktiskt gjort. Vad har man tänkt sig dra för slutsats av att någon söker efter barn på nudiststränder?

Våra barn måste skyddas så de kan växa upp i ett tryggt samhälle — ett samhälle där de inte behöver vara rädda för att söka upp information när de är osäkra på sin sexualitet eller något annat. Och skulle de växa upp och bli nudister ska de kunna söka rätt på närmsta barnvänliga strand att besöka med sina egna barn, utan att polisen i nästa ögonblick stormar in.


Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

  1. […] Skivad Lime skriver att “Inga brott är så vidriga att de motiverar rättsstatens nedmontering” och han har helt rätt. Om vi lägger fram lagar och lagförslag som de facto inte hjälper dessa utsatta barn, så sviker vi dem. Om dessa lagar dessutom monterar ner demokratins och rättsstatens grundpelare, så sviker vi dem igen. Vi sviker dessutom alla andra oskyldiga medborgare. […]

  2. Jag bygger på meningen:
    Inga brott är så vidriga att de motiverar rättsstatens nedmontering, eftersom nedmonteringen av rättsstaten är är det vidrigaste brottet av dem alla.

  3. […] det är faktiskt precis så som Skivad Lime briljant sammanfattar det: Inga brott är så vidriga att de motiverar nedmonteringen av […]

  4. […] det andra ifrågasätter jag rimligheten i de bieffekter ett sådant förfarande skulle ha. Hundratals miljoner europeiska internetanvändare skulle tvingas […]